Archivácia dokumentov a dokladov v digitálnej forme, je posledným krokom k digitálnej archivácií a zaberá minimum miesta. Digitálna archivácia je jednoducho super archivácia

Elektronická archivácia dokumentov

Archivácia dokumentov v podobe zdigitalizovaných dokumentov je výhodná hneď z niekoľkých aspektov. Okrem ľahkej úschovy dokumentov je jednou z hlavných výhod aj ich efektívnejšia a rýchlejšia úprava. K digitálne spracovaným dokumentom je prístup oveľa rýchlejší a jednoduchší. 

Swiss Post Solutions poskytuje komplexnosť služieb počas celého životného cyklu dokumentu. Na začiatku procesu je skenovanie a transformovanie akýchkoľvek dokumentov do digitálnej podoby. Naše riešenie umožňuje jednoduchšiu a efektívnejšiu manipuláciu s obrazmi a eliminuje riziká spojené s manipuláciou s fyzickými zložkami. 

Zvyšuje efektivitu činnosti vykonávaných zamestnancami klienta. Formát výstupu archivácie dokumentov si určuje zákazník tak, aby zodpovedal jeho predstavám a zámeru použitia. Môže ísť o uloženie na fyzických nosičoch až po formáty umožňujúce jednoduchú manipuláciu prostredníctvom web prístupných aplikácií.

Kapacitné možnosti našich služieb umožňujú transformovať skenovaním až stovky tisíc dokumentov denne.

Vykročte s nami vpred.

Kontaktujte nás

 

Manuálna archivácia dokumentov

Manuálna indexácia môže slúžiť ako alternatívny doplnok k automatizovaným vyťažovacím procesom. Náš skúsený a trénovaný tím operátorov, ktorý je schopný spracovať aj viac ako 1.000.000 dokumentov denne, Vám vždy je k dispozícii.

Doručenie dokumentov

Po spracovaní sa digitalizované dokumenty doručujú klientom rôznymi spôsobmi, a to za pomoci fyzických médií (externé disky, DVD/CS nosiče), ale aj pomocou zabezpečených sieťových pripojení priamo do systémov klienta.

Uskladnenie dokumentov

V prípade potreby je možné uskladniť dokumenty v elektronickej podobe u nás v spoločnosti a mať ich k dispozícii cez webový prístup.

Celý proces spĺňa najvyššie štandardy bezpečnosti a ochrany dát garantované certifikátom ISO 27001 a tým je zabezpečená vysoká kvalita a profesionálne služby v zaručenom prostredí.

Ďalší krok

Ďalším krokom v procese je vyťažovanie údajov, ktoré zákazník považuje za potrebné a dôležité pre jeho ďalšie využívanie. V tomto automatizovanom, prípadne poloautomatizovanom procese sa využívajú moderné technológie, ktoré transformujú údaje z digitálnych dokumentov do textovej podoby.

OCR Optical Character Recognition
– rozpoznávanie textov na papierových dokumentoch ako sú faktúry a dobropisy, výkazy, hlásenia a mnohé ďalšie.
ICR Intelligent Character Recognition
– inteligentné rozpoznávanie rukou písaného textu.
OMR Optical Mark Recognition
– automatizované rozpoznávanie kódov a značiek, často využívané v dotazníkoch, prieskumoch a prihláškach (ako čiarové kódy, zaškrtávacie polia a iné).